Käru valla hooldekodu

5.11.14

AS Käru Hooldusravi Keskus
Sepikoja 1
79201, Käru alevik
Rapla maakond
Telefon: 487 4674, 5172057

Juhatuse liige: Heili Burmeister
telefon: 5172057; e-post: heili@karuvald.ee

AS Käru Hooldusravi Keskuse põhikiri

AS Käru Hooldusravi Keskuse kodukord

Saatekiri õendusabiteenusele

Avaldus

Käru Tervisekeskus on 1995. aastal Käru Haiglast reorganiseeritud Käru Hooldekodu ja 1997. aastal Käru valla volikogu otsusega nr.16 25.08.1997 Käru Tervisekeskuseks ümberkujundatud Käru valla munitsipaalasutus, mis 23.05.2001 Käru valla volikogu määrusega kinnitatud põhimääruse ja 08.06.2001 rahandusministeeriumi poolt omistatud registrikoodi järgi tegeleb hoolekande, sotsiaalteenuste osutamise, toitlustamise ja täiskasvanu-koolitusega. Käru vallavolikogu 27.07.2009 otsusega nr 13 asutati AS Käru Hooldusravi Keskus aktsiakapitaliga 400 000 krooni. Käru vald asutajana on 100% aktsiate omanik. 

Tegutseme kahekorruselises hoones, millesse kolisime 1998. aastal ja täies mahus avati 1999. aastal. Hoone on ehitatud spetsiaalselt hoolekandeasutuse nõudmisi arvestades, signalisatsiooni ja ventilatsiooniga. Hoone oli elektriküttel, alates 2005. aastast on meil oma katlamaja ja kütmine toimus puuküttel.

CO 2 projekti kaudu renoveeriti 2012. aastal Keskuse peahoone- ja majandushoone. Korrastati (soojustati) hoonete fassaadid, sokli soojustamine. Peahoone ventilatsioon rekonstrueeriti, uuendati kogu küttesüsteem, soojustati katuslagi. Lisaks planeeritud töödele vahetati hoonete aknad, uksed ja küttekehad.

Ööpäevaringset hooldust on võimalik pakkuda 40 hoolealusele enamasti kahestes tubades, kahes II korruse toas on võimalik elada enam privaatsust ja mugavust vajavatel hoolealustel.

Alates 2011. aastast pakub keskus ambulatoorset õendusabi teenust. Koduõendusteenusele suunab perearst ja teenuse eest tasub haigekassa.

Osutame ka  päevakeskuse ja intervallhoolduse teenuseid.

Eelkõige pakutakse sotsiaalteenuseid Käru valla elanikele, ööpäevaringsele hooldusele võtame ka teiste valdade elanikke.

Tihedas koostöös Käru valla sotsiaalkomisjoniga leiame lahendusi mitmetele valuküsimustele- olgu selleks siis varjupaiga, toitlustamise, pesupesemise või saunaskäimise küsimuse lahendamine.

Hoolekande asutusena kanname keskuse nime rõõmuga, sest 22 töötajast on mitmel meditsiiniline eriharidus, hooldustöötajad on saanud mitmekülgse ettevalmistuse erinevatel kursustel ja toimuvad ka järjepidevad täiendkursused. Neli töötajat on omandanud ka erialase kutsekvalifikatsiooni. Seega oleme võimelised hoolealustele pakkuma oma teadmistest lähtuvalt kvaliteetset hooldusteenust.

Meeldiv koostöö on aastate jooksul välja kujunenud kohaliku kogukonnaga. Tähtsamatel pühadel viib läbi jumalateenistust  Käru koguduse õpetaja. Riiklike tähtpäevi ja pidulikke sündmusi tähistame koos lasteaia ja kooliga.  Lisaks kontsertidele pakub vaheldust näputööring,  mis toimub kord nädalas,  meisterdamislusti jagub kõigile. Televiisorid ja arvutid meie majas ei ole valitute tarbeks. Soovi korral võib hea enesetunde saavutamiseks kaasa võtta muidki tarbeesemeid. Kõike ikka selleks, et meil paremini ja mugavamalt tunda.

 

 

 

Toimetaja: LIIA TÕNISMÄE