Ranitsatoetus

  1. Ranitsatoetust makstakse Käru põhikooli I klassi minevate laste vanematele või hooldajatele.
  2. Toetuse maksmise aluseks on Käru põhikooli direktori poolt esitatud kooli esimesse klassi astujate nimekiri.
  3. Toetuse taotlemise aluseks on lapsevanema või hooldaja kirjalik avaldus, milles peab olema märgitud, millisele pangarvele kantakse toetus või soovitakse toetust kätte saada sularahas valla kassast.
  4. Ranitsatoetuse suuruseks on 64 eurot.