Toimingupiiranguteated

Vastavalt Korruptsioonivastasele seadusele on ametiisikul keelatud toimingu või otsuse tegemine iseenda suhtes.  Seda toimingupiirangut ei kohaldata töökorralduslike toimingute ja otsuste puhul, kuid toimingupiirangu kohaldamata jätmise kohta tuleb avaldada teade asutuse veebilehel.  

Alljärgnevalt avaldatakse toimingupiirangu kohaldamata jätmise teated Käru vallavalitsuse töökorralduslike otsuste ja toimingute puhul.

Käru Vallavalitsuse 04.01.2016 korraldus nr 5 "Isikliku sõiduauto kulude hüvitamine, piirmäärade kehtestamine".
Käru Vallavalitsuse 19.01.2015 korraldus nr 9 "Isikliku sõiduauto kulude hüvitamine, piirmäärade kehtestamine".
Käru Vallavalitsuse 29.09.2014 korraldus nr 80 "Isikliku sõiduauto kulude hüvitamine, piirmäärade kehtestamine".
Käru Vallavalitsuse 19.01.2015 korraldus nr 9 "Isikliku sõiduauto kulude hüvitamine, piirmäärade kehtestamine".

 

 

 

 

Toimetaja: LIIA TÕNISMÄE