Valla tutvustus

Üldiseloomustus
Käru valla üldpindala on 214.9 km², mis moodustab 7.2% Raplamaast ja on oma suuruselt Eestimaal üks väiksemaid.
Elanikke 635, neist 325 meest ja 310 naist (01.01.2014 seisuga).

Käru vallas on üks suurem alevik - Käru alevik ja 8 küla - Jõeküla, Kullimaa, Kõdu, Kädva, Kändliku, Lauri, Lungu ja Sonni küla. Valla administratiivkeskus paikneb Käru alevikus. Valla keskusest Türile on 18 km, Raplasse on 32 ja Tallinnasse ca 80 km.

Paiknemine
Käru vald asub Rapla maakonna kaguosas. Eesti kontekstis asetseb vald Kesk - Eestis ning piirneb: põhjas Rapla maakonna Kaiu valla, läänes Rapla maakonna Kehtna valla, idas Järva maakonna Türi valla Väätsa valla ja lõunas Pärnu maakonna Vändra vallaga. Valla keskuseks on Käru alevik, milline paikneb ka valla geograafilises keskmes.

 

 

 

 

 

Toimetaja: LIIA TÕNISMÄE