Sport ja kultuur

Viljandi mnt 17
Käru alevik
79201, Käru vald
Rapla maakond

 

 

___________________________________________________________

Käru Vallavalitsus kuultuab välja konkursi KULTUURITÖÖTAJA  ametikohale

 

Peamised tööülesanded

 • kultuuriürituste ettevalmistamine ja läbiviimine
 • projektide kirjutamine ja elluviimine valla elu edendamise ja ürituste korraldamise rahastamiseks
 • kohaliku kultuuri-, spordi- ja seltsielu edendamine;
 • huvialaringide töö korraldamine;
 • osalemine rahvamaja eelarve koostamise protsessis.

Nõudmised kandidaadile

 • erialane haridus või eelnev valdkondlik töökogemus
 • hea kirjalik ja suuline eestikeelne eneseväljendusoskus
 • organiseerimis- ja otsustusvõime
 • väga hea suhtlemis- ja läbirääkimisoskus
 • kõrge pingetaluvus ja meeskonnatöö oskus
 • valmisolek töötada nädalavahetustel

Kasuks tuleb:
- eelnev projektikirjutamise ja juhtimise kogemus
- B-kategooria autojuhiload

Tööle asumise aeg: esimesel võimalusel

CV, sooviavaldus, haridust tõendavate dokumentide koopiad ja motivatsioonikiri  palume saata hiljemalt 
11. septembriks 2017 märgusõna all "Konkurss" postiga  Käru Vallavalitsuse aadressile Viljandi mnt 17, 79201, Käru alevik, Rapla maakond või digitaalselt allkirjastatult e-posti aadressile karuinet@estpak.ee.
Info telefonil 489 2666 või 53402901 (vallavanem).