Hanked

23.09.16

Info Käru valla lihthangete ja riigihangete kohta on leitav riigihangete registrist täites vastavad otsinguväljad.
Alla lihthanke piirmäära hangete kohta avaldatakse infot siinsel leheküljel.
Käru valla hankekord on leitav siit.

______________________________________________________________________________

Talvise teehoolduse lihthange
 

Käru vallavalitsus kuulutab välja lihthanke lumetõrjetööde teostamiseks
Käru valla avalikuks kasutuseks määratud teedel ja tänavatel
perioodiks 01.november 2016 kuni 30. aprill 2018.

Pakkumiste esitamise tähtaeg 17. oktoober 2016 kell 12.00

Täiendav info vallavalitsusest. Hankedokumentatsiooni väljastab vallavalitsus
pakkujale hiljemalt kolme tööpäeva jooksul peale pakkujapoolset sooviavaldust

______________________________________________________________________________

Hange on lõppenud

Talvise teehoolduse lihthange

 

Käru vallavalitsus kuulutab välja lihthanke lumetõrjetööde teostamiseks
Käru valla avalikuks kasutuseks määratud teedel ja tänavatel
perioodiks 1. november 2014 kuni 30. aprill 2016.

Pakkumiste esitamise tähtaeg on 13. oktoober 2014. a kell 12.00.
Täiendav info vallavalitsusest tel 489 2665 või 53402901.
Hankedokumentatsiooni väljastab vallavalitsus pakkujale hiljemalt
kolme tööpäeva
jooksul peale pakkujapoolset sooviavaldust.

................................................................................................................................................................................

Hange on lõppenud

Hanketeade. Tolmuvabade katete ehitus ja auguremont Käru alevikus 2014.

Pakkumised esitada hiljemalt 09.06.2014 kella 14.00ks,
pakkumiste avamine 09.06.2014 kell 14.30.

Hankedokumendid

 

 

 

Toimetaja: LIIA TÕNISMÄE