Käru Põhikool (lasteaed-põhikool)

Aia tn 20
Käru alevik, 79201
Käru vald
Rapla maakond

Kooli kodulehekülg: http://karukool.wix.com/karukool

Direktor: Lilian Voog
telefon: 487 4667, 53406474
e-post: karupohikool@gmail.com

Puhkus: 26.06. - 06.08.

___________________________________________________________
 

Käru  Põhikool  kuulutab  välja  konkursi 

 

LASTEAIA ÕPETAJA (2 ametikohta);

KLASSIÕPETAJA (1 ametikoht);

TÖÖ- JA TEHNOLOOGIAÕPETUSE ÕPETAJA (0,25 ametikohta);

MUUSIKAÕPETAJA (0,5 ametikohta) ja

VENE KEELE ÕPETAJA (0,3 ametikohta)

vabadele ametikohtadele.

Õpetaja peab vastama kvalifikatsiooninõuetele, olema õpihimuline, lapsesõbralik ja koostööd väärtustav.  

Pakume sõbralikke ja toetavaid kolleege, uusi kogemusi ning õpihimulisi õpilasi. 

Tööleasumise aeg 21. august 2017. 

Kirjalik avaldus, CV ja haridust tõendavate dokumentide koopiad esitada 31. maiks elektrooniliselt lilian.voog@karukool.edu.ee, või Aia 20 Käru 79201 Raplamaa.

Info: tel 53406474.

___________________________________________________________

Käru Põhikool otsib lasteaia abiõpetajat

 

Ootame Sind oma kooliperre  LASTEAIA ABIÕPETAJAKS (0,8 ametikohta), kui tunned siirast rõõmu lastest ja oled avatud suhtlemisega meeskonnaliige.

 

Olulised eeldused:

  • oled kõrge empaatiavõimega, 

  • oled avatud muutustele;

  • oled õpihimuline.

Sind ootab:

  • lasteaiarühmade õppe- ja kasvatustegevuse läbiviimise assisteerimine;

  • õpetaja abistamine õppetundide läbiviimisel ja muude olmetegevuste juures.

 

Avaldus, CV ja haridust ning ametikohale esitatud kvalifikatsiooninõuetele

vastavust tõendavate dokumentide koopiad palume saata hiljemalt 

27. jaanuariks 2017 aadressile lilian.voog@karukool.edu.ee, või Aia 20 Käru 79201 Raplamaa.

Info: tel 5340 6474, e-post: lilian.voog@karukool.edu.ee