Käru Põhikooli lasteaed

 

Aia tn 20, Käru alevik, 79201, Käru vald, Rapla maakond

Direktor: Lilian Voog
telefon: 487 4667, 53406474
e-post: karupohikool@gmail.com

Lasteaia kodulehekülg


Projekt "Käru Põhikooli lapsehoiukohtade loomine"  

Projekti eesmärk on luua Käru vallas elavatele 1,5 – 3 aastastele lastele lastehoiukohad, et lapsevanemad saaksid taas tööle minna peale vanemahüvitise lõppemist.
Projekti tulemusena luuakse ja toetatakse 2016 – 2017 aastal Käru vallas 8 uut lapsehoiukohta.
Projekti sihtrühmaks on Käru vallas elavad 1,5-3 aastaste laste vanemad.

Projekti raames loodi Käru Põhikooli lasteaia juurde üks lisarühm 1,5 - 3 aastastele lastele.

Projekti kestus: 01.03.2016 – 28.02.2018
Projekti taotleja: Käru Vallavalitsus
Projekti toetab: Euroopa Sotsiaalfond meetmest  "Lapsehoiukohtade loomine ja teenusepakkumise toetamine 0-7-aastastele lastele".
Toetuse summa: 71 211,56