Käru valla eelarvest makstakse järgmiseid sotsiaaltoetusi:
 

 1) sünnitoetus;
 2) ranitsatoetus;
 3) koolisõidutoetus;
 4) koolilõpetamise toetus;
 5) lasteaiatoidu soodustuse toetus;
 6) matusetoetus;
 7) muu täiendav sotsiaaltoetus.

Toetuste maksmise aluseks on Käru vallavolikogu 22.05.2007 määrus nr 82
"Toetuste maksmise tingimused ja kord"

 

 

 

 

 

Toimetaja: LIIA TÕNISMÄE