e-teenused ja blanketid

Kasutage Riigiportaali dokumentide saatmiseks! 

Riigiportaali saab siseneda www.eesti.ee, kasutades selleks ID-kaarti, Mobiil ID või internetipanga kasutajatunnuseid. 

Käru Vallavalitsuse poolt pakutavad e-teenused:

 

 1. Kiri kodanikult 
 2. Kiri ettevõtjalt
 3. Puurkaevu/puuraugu asukoha kooskõlastamise taotlus
 4. Raieloa taotlus
 5. Teabenõue
 6. Avaldus 1. klassi astumiseks
 7. Avaldus matusetoetuseks
 8. Avaldus sünnitoetuse taotlemiseks
 9. Hooldajatoetuse taotlus
 10. Isikliku hooldaja määramise taotlus
 11. Koolimineku toetuse taotlus
 12. Korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemise taotlus
 13. Lasteaiakoha taotlus
 14. Taotlus õpilase sõidukulude hüvitamiseks
 15. Avaldus kaevetööde teostamiseks
 16. Avaldus hooldekodusse paigutamiseks
 17. Avaliku ürituse korraldamise loa taotlus
 18. Detailplaneeringu algatamise taotlus
 19. Katastriüksuse jagamise taotlus
 20. Projekteerimistingimuste taotlus
 21. Sotsiaaltoetuse avaldus
 22. Täiendava sünnitoetuse avaldus         22. - 24. avalduse blankette ei ole
 23. Koolilõpetamise toetuse avaldus             riigiportaalis, laadige siit!
 24. Vajaduspõhise peretoetuse avaldus          

Kirja/teabenõude/teatega saab saata ka manuse, milleks võib olla Teie poolt edastatav dokument.

Meil on Teie poolt saadetud dokumendile võimalik vastata nii Riigiportaali vastust saates kui ka kasutades teisi sidevahendeid. Teile vastamine sõltub soovitud vastuse saamise viisist, mille olete Kodanikuportaalis valinud.

 

 

 

 

 

Toimetaja: LIIA TÕNISMÄE