Vabad töökohad

Käru Vallavalitsus kuultuab välja konkursi KULTUURITÖÖTAJA  ametikohale

 

Peamised tööülesanded

 • kultuuriürituste ettevalmistamine ja läbiviimine
 • projektide kirjutamine ja elluviimine valla elu edendamise ja ürituste korraldamise rahastamiseks
 • kohaliku kultuuri-, spordi- ja seltsielu edendamine;
 • huvialaringide töö korraldamine;
 • osalemine rahvamaja eelarve koostamise protsessis.

Nõudmised kandidaadile

 • erialane haridus või eelnev valdkondlik töökogemus
 • hea kirjalik ja suuline eestikeelne eneseväljendusoskus
 • organiseerimis- ja otsustusvõime
 • väga hea suhtlemis- ja läbirääkimisoskus
 • kõrge pingetaluvus ja meeskonnatöö oskus
 • valmisolek töötada nädalavahetustel

Kasuks tuleb:
- eelnev projektikirjutamise ja juhtimise kogemus

- B-kategooria autojuhiload

Tööle asumise aeg: esimesel võimalusel

CV, sooviavaldus, haridust tõendavate dokumentide koopiad ja motivatsioonikiri  palume saata hiljemalt  11. septembriks 2017 märgusõna all "Konkurss" postiga  Käru Vallavalitsuse aadressile Viljandi mnt 17, 79201, Käru alevik, Rapla maakond või digitaalselt allkirjastatult e-posti aadressile karuinet@estpak.ee.
Info telefonil 489 2666 või 53402901 (vallavanem).

_____________________________________________________________________

 

Käru vallavalitsus kuulutab välja konkursi noorsootöötaja leidmiseks


Töö kirjeldus:

 • Noortele sisuka vaba aja veetmise organiseerimine
 • Ürituste korraldamine ja läbiviimine 
 • Noorteprojektide kirjutamine ja elluviimine 

Nõudmised kandidaadile:

 • Vähemalt kesk- või keskeri haridus 
 • Huvi noorsootöö vastu
 • Meeskonnatööoskus, juhtumis- ja suhtlemisoskus
 • Ausus, kohusetunne, täpsus, lojaalsus, vastutustunne, algatusvõime, loovus ja stressitaluvus
 • Valmisolek töötada vajadusel nädalavahetusel ja õhtusel ajal
 • Oskus töötada Word, Excel, tekstitöötlus, e-posti programmidega
 • Oskus kasutada sotsiaalmeedia kanaleid 

Kasuks tuleb:

 • Kõrgharidus noorsootöö valdkonnas
 • Erialane töökogemus või töökogemus lastega
 • Laagrikasvataja litsentsi olemasolu
 • Inglise keele oskus kõnes ja kirjas
 • B-kategooria juhiload

CV, haridust tõendava dokumendi koopia ja motivatsioonikiri saata aadressile karuinet@estpak.ee hiljemalt 15. mai 2017

Tööle asumise aeg esimesel võimalusel,
töökoormus 0,5 kohta brutotasuga 350 eurot kuus.

Lisainfo tel. 489 2665 või 53402901

______________________________________________________________________________

 

Käru  Põhikool  kuulutab  välja  konkursi 

 

LASTEAIA ÕPETAJA (2 ametikohta);

KLASSIÕPETAJA (1 ametikoht);

TÖÖ- JA TEHNOLOOGIAÕPETUSE ÕPETAJA (0,25 ametikohta);

MUUSIKAÕPETAJA (0,5 ametikohta) ja

VENE KEELE ÕPETAJA (0,3 ametikohta)

vabadele ametikohtadele.

Õpetaja peab vastama kvalifikatsiooninõuetele, olema õpihimuline, lapsesõbralik ja koostööd väärtustav.  

Pakume sõbralikke ja toetavaid kolleege, uusi kogemusi ning õpihimulisi õpilasi. 

Tööleasumise aeg 21. august 2017. 

Kirjalik avaldus, CV ja haridust tõendavate dokumentide koopiad esitada 31. maiks elektrooniliselt lilian.voog@karukool.edu.ee, või Aia 20 Käru 79201 Raplamaa.

Info: tel 53406474.

 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Käru Põhikool otsib lasteaia abiõpetajat

 

Ootame Sind oma kooliperre  LASTEAIA ABIÕPETAJAKS (0,8 ametikohta), kui tunned siirast rõõmu lastest ja oled avatud suhtlemisega meeskonnaliige.

 

Olulised eeldused:

 • oled kõrge empaatiavõimega, 

 • oled avatud muutustele;

 • oled õpihimuline.

Sind ootab:

 • lasteaiarühmade õppe- ja kasvatustegevuse läbiviimise assisteerimine;

 • õpetaja abistamine õppetundide läbiviimisel ja muude olmetegevuste juures.

 

Avaldus, CV ja haridust ning ametikohale esitatud kvalifikatsiooninõuetele

vastavust tõendavate dokumentide koopiad palume saata hiljemalt 

27. jaanuariks 2017 aadressile lilian.voog@karukool.edu.ee, või Aia 20 Käru 79201 Raplamaa.

Info: tel 5340 6474, e-post: lilian.voog@karukool.edu.ee

________________________________________________________________________________

Konkurss lõppenud!

Käru Põhikool otsib särasilmsetele lastele 

LASTEAIAÕPETAJAT (1 ametikoht) ja LAPSEHOIDJAT (1 ametikoht)

Avaldus, CV ja haridust ning ametikohale esitatud kvalifikatsiooninõuetele

vastavust tõendavate dokumentide koopiad palume saata hiljemalt 

22. september karupohikool@gmail.com, või Aia 20 Käru 79201 Raplamaa.

Info: tel 5340 6474, e-post: karupohikool@gmail.com.

______________________________________________________________________________
konkurss lõppenud

Käru Põhikool 

otsib oma meeskonda järgmisi spetsialiste:

 • klassiõpetaja,

 • matemaatikaõpetaja,

 • muusikaõpetaja.

Avaldus, CV ja haridust tõendavate dokumentide koopiad saata hiljemalt 16.augustiks karupohikool@gmail.com või Aia 20, Käru, 79201 Raplamaa.

Info tel 5340 6474, e-post karupohikool@gmail.com.

________________________________________________________________________________

Konkurss lõppenud

Käru vallavalitsus kuulutab välja konkursi  Käru Põhikooli direktori ametikohale.

Ootame direktoriks inimest, kes vastab kvalifikatsiooninõuetele ja on piisavalt ambitsioonikas kujundamaks koolist atraktiivne õpikeskkond ka naabervaldade laste jaoks.  Soovime leida inimest, kelle jaoks töö koolijuhina ei oleks pelgalt palgatöö, vaid kes näeks siin võimalust eneseteostuseks ja kes tahaks olla kogukonna aktiivne liige. 

Et kool on meie kogukonna selgroog, oleme selle hea käekäigu nimel valmis vääriliselt panustama.

CV koos palgasoovi, haridust tõendavate dokumentide koopiate ja motivatsioonikirjaga saata aadressile Viljandi mnt 17, Käru, Rapla mk, 79201 või elektrooniliselt aadressile karuinet@estpak.ee  hiljemalt 18. märtsiks 2016.

Täiendav info tel 53402901 või elari@karuvald.ee

______________________________________________________________________

Koknkuss lõppenud

Käru Põhikool võtab tööle lapsehoiurühma lapsehoidjad/kasvatajad (3 ametikohta).

Nõuded kandidaadile:

1) vähemalt keskharidus,

2) lapsehoidja kutsetunnistus või lasteaiaõpetaja kutse,

3) hea suhtlemisoskus, lapsesõbralikkus.

Kasuks tuleb varasem töökogemus lastega

Avaldus, CV ja haridustõendavate dokumentide koopiad esitada hiljemalt 24.jaanuariks karupohikool@gmail.com või Aia 20 Käru 79201 Raplamaa

Info: tel. 53 406 474, e-post karupohikool@gmail.com

_____________________________________________________________________

Konkurss on lõppenud!

Käru vallavalitsus kuulutab välja konkursi  asutatava OÜ Käru Varahaldus juhatuse liikme leidmiseks.

Osaühingu peamine tegevusala on Käru vallale kuuluva kinnis- ja vallasvara haldamine ja hooldamine.

Töö kirjeldus:

 • Ettevõtte arendamine, meeskonna loomine ja juhtimine
 • Ettevõtte töö sujuv ja tulemuslik korraldamine

Nõudmised kandidaadile:

 • Tulemustele orienteeritud
 • Sihikindel, hea planeerimise ja organiseerimise oskusega
 • Hea müügimees ja läbirääkija
 • Usaldusväärne
 • Omab B- kategooria juhilube
 • Omab teadmisi ehitusest, õigusest ja haldusest

Pakume:

 • Vaheldusrikast ja huvitavat tööd
 • Sõbralikku meeskonda
 • Paindlikku tööaega

Sooviavaldus ja CV saata Käru Vallavalitsuse meiliaadressile karuinet@estpak.ee

Tähtaeg : 18.01.2015

_____________________________________________________________________________________________


Hetkel täitmata:
0,5 ökonomisti ametikohta (2015.a ei täideta).

 

 

 

 

 

Toimetaja: LIIA TÕNISMÄE